emacs bug

<2019-10-07>

elementary os 启动emacs报错

这是一个差不多20年前的bug …
在emacs.desktop文件 Exec= 和 emacs26 %F 之间加入 XLIBSKIPARGBVISUALS=1

Exec=env XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1 emacs26 %F

emacs中无法启动外部中文输入法

alias emacs="env LC_CTYPE=zh_CN.UTF-8 emacs"
Copyright © 克里斯蒂娜 | 2019 Emacs 26.x Org-mode 9.x